Ga naar hoofdinhoud

Gastgebruikers

Een gastgebruiker is een deelnemer die vanuit een bedrijf in het platform toegang heeft tot een ander bedrijf in het platform. Gastgebruikers hebben bij deze bedrijven dezelfde rollen en rechten.

Hoe maak je een gastgebruiker?

Een superadmin is de enige gebruiker in het platform die gastgebruikers kan aanmaken. Dit is mede om te voorkomen dat gebruikers zonder toestemming in een ander bedrijf terechtkomen. Een superadmin kan bij het bewerken van een deelnemer in de deelnemerslijst één of meerdere bedrijven toekennen. Hierna heeft de gastgebruiker volledige toegang tot dezelfde rollen in het andere bedrijf. Zodra een deelnemer is toegevoegd als gastgebruiker staat deze deelnemer tussen de al bestaande bedrijfsdeelnemers in de deelnemerslijst met een gast label.

Wat is het nut van een gastgebruiker?

Doordat een gastgebruiker niet alleen de rol lerende kan hebben maar ook bijvoorbeeld een auteur kan zijn, maakt dit het mogelijk voor deelnemers om in meerdere bedrijven actief te zijn zonder meerdere accounts te hebben. Gastgebruikers kunnen hierdoor als auteur meeschrijven aan een onderwerp, als opleidingscoördinator onderwerpen nakijken, als trainer de aanwezigheid van deelnemers invoeren enz.

Wat kan een gastgebruiker niet?

Gastgebruikers kunnen in het bedrijf als lerende onderwerpen volgen, maar zijn in dit bedrijf niet zichtbaar in de statistieken. Als het om bedrijfsspecifieke onderwerpen gaat, zijn deze alleen in de statistieken zichtbaar als het hoofdbedrijf ook toegang heeft tot deze onderwerpen via een gedeeld onderwerp via een bedrijfsgroep. Verder kunnen ze geen leerpaden toegewezen krijgen, teamleider/teambeheerder worden van een team of een praktijkbegeleider zijn van een specifiek onderwerp. Ook kan alleen het hoofdbedrijf de gegevens van de gastgebruiker bewerken.

Gastrestricties voor onderwerpen

Als een gastgebruiker toegevoegd is aan een bedrijf kan deze gebruiker standaard bij alle onderwerpen van dit bedrijf. Deze gastgebruiker kan restricties krijgen op onderwerpen die bekeken mogen worden of waar als auteur of opleidingscoördinator aan gewerkt mag worden. De admin van het bedrijf waar deze deelnemer te gast is, heeft de mogelijkheid in de deelnemerslijst bij deze deelnemer gastrestricties aan te zetten. Dit betekent dat er ingesteld kan worden tot welke onderwerpen deze gastgebruiker toegang heeft. De gastgebruiker kan vervolgens alleen die onderwerpen zien in de bibliotheek en bij onderwerpenbeheer. Is de gastgebruiker de originele auteur van het onderwerp of heeft hij als opleidingscoördinator er eerder aan gewerkt en wordt er vervolgens ingesteld dat de gastgebruiker dit onderwerp niet meer mag zien? Dan verdwijnen de eerdere gebruikersmeldingen over dit onderwerp zodat er ook via die weg geen toegang meer is naar het onderwerp.

Hoe gebruikt de gast het?

Als gastgebruiker kun je onder je profiel in de navigatie gastbedrijven vinden. Op deze pagina vind je als gastgebruiker een lijst met bedrijven waar je toegang toe hebt. Via het icoon achter de bedrijfsnaam kan ingelogd worden als gastgebruiker. Om vervolgens weer terug te keren naar het hoofdbedrijf kan de gastgebruiker linksonder in beeld via het blauwe icoon uitloggen uit het gastbedrijf.