Ga naar hoofdinhoud

Bedrijven

Bedrijfsoverzicht (alleen toegankelijk voor superadmins en adviseurs)

Het bedrijvenoverzicht is een overzicht waar alle bedrijven die gebruik maken van oZone in staan. Dit is alleen toegankelijk voor de oZone superadmin(s) en adviseurs. In het overzicht zie je per bedrijf de status, bedrijfsnaam, aantal onderwerpen, aantal deelnemers, onderwerpen gestart cumulatief, aangemaakt op, toegevoegde labels en de acties die je kunt ondernemen.

Bedrijfsoverzicht voor adviseurs

Voor adviseurs is het in te stellen dat het bedrijfsoverzicht gelimiteerd wordt op alleen de bedrijven die gekoppeld zijn aan een bedrijfslabel. Hiervoor dient bij de instellingen van de adviseur (door de superadmin) een bedrijfslabel gekoppeld te worden. Hierna ziet de desbetreffende adviseur alleen nog de bedrijven in het bedrijfsoverzicht met een van deze bedrijfslabels. De andere bedrijven zijn niet meer te vinden.

Daarnaast zal de adviseur bij het aanmaken van een nieuw bedrijf of het bewerken van een bedrijf altijd verplicht een van de aan de adviseur gekoppelde bedrijfslabels moeten toevoegen. Als adviseur krijg je bij het exporteren van bedrijven alleen de bedrijven te zien die gekoppeld zijn aan dezelfde bedrijfslabels als die van de adviseur. Aanmaken en bewerken van bedrijfsgroepen kan alleen met bedrijven die zichtbaar zijn voor de adviseur. Zit er in een bedrijfsgroep een bedrijf die niet dezelfde bedrijfslabels heeft als de adviseur, dan is deze niet zichtbaar in de bedrijfsgroep alsmede niet verwijderbaar voor de adviseur. Bedrijfsgroepen zijn niet door deze adviseur verwijderbaar. Wanneer je als adviseur bedrijfslabels aan je gekoppeld hebt, dan kun je niet bij het labels overzicht komen. Ook kun je geen bedrijfslabels aanmaken of verwijderen.

Zoeken

Zoeken kan op een deel van de bedrijfsnaam of volledige bedrijfsnaam. Daarnaast kun je zoeken op e-mailadres van een specifieke deelnemer om te achterhalen in welk bedrijf deze deelnemer zit. Dit kan alleen door te zoeken op het volledige e-mailadres.

Overzicht

Status

Bedrijven hebben een status en kunnen actief of inactief zijn. Als een bedrijf op inactief is gezet kunnen deelnemers van dit desbetreffende bedrijf niet meer inloggen. Bij het inloggen krijgen ze een melding te zien dat inloggen niet meer mogelijk is.

Aantal onderwerpen

Dit is het aantal onderwerpen dat dit bedrijf live heeft staan (zowel zichtbaar als onzichtbaar in de bibliotheek).

Aantal Deelnemers

Dit is het aantal accounts in het bedrijf, zowel geactiveerde accounts (deelnemers die al eerder zijn ingelogd) als niet actieve accounts (nog nooit ingelogd geweest). Ook de status van de deelnemer heeft hier geen invloed op.

Onderwerpen gestart cumulatief

Onderwerpen gestart cumulatief zijn alle onderwerpen, zowel bedrijfs als oZone onderwerpen die door een deelnemer zijn gestart. Elke deelname is gedaan door een unieke deelnemer maar kan op hetzelfde onderwerp zijn. Elke deelnemer kan maximaal 1 deelname hebben op een onderwerp, ook na het verlopen van een geldigheid.

Acties

Bedrijf bewerken

Deze deelt dezelfde velden als het aanmaken van een nieuw bedrijf, behalve het aanmaken van de optionele Administrator. Na het aanmaken van het bedrijf kan dit als superadmin door in te loggen als dit bedrijf en daar een nieuwe deelnemer toe te voegen. Als adviseur kun je klikken op het opleidingscoördinatoren icoon waar je een extra opleidingscoördinator kunt toevoegen.

Inloggen als bedrijf (superadmin)

Deze functie is alleen beschikbaar voor de superadmin. Door in te loggen bij het bedrijf kun je als superadmin alles bekijken en beheren wat onderliggende rollen in het bedrijf zelf ook kunnen.

Verwijderen van het bedrijf

Een bedrijf kan alleen verwijderd worden als alle deelnemers zijn verwijderd.

Bekijken/aanmaken van opleidingscoördinatoren (adviseur)

Als adviseur kun je via het bedrijvenoverzicht zien wie de opleidingscoördinatoren zijn van een bedrijfsomgeving. Hierbij zie je de voornaam, achternaam en het e-mailadres per opleidingscoördinator. Daarnaast kun je bij een bedrijfsomgeving een extra/nieuwe opleidingscoördinator toevoegen. Let op, dit kan niet met bestaande gebruikers.

Aanmaken nieuw bedrijf

Bij het aanmaken van een nieuw bedrijf is alleen de bedrijfsnaam verplicht. Dit is geen unieke waarde. Optioneel kunnen bedrijfslogo en certificaat achtergrond afbeelding worden ingesteld. Deze achtergrond moet dezelfde verhouding als een a4 hebben en heeft specifieke locaties waar overlappende content wordt geplaatst. Beiden kunnen alleen vervangen worden en niet verwijderd.

Instellen van systeemkleur is hier optioneel. De systeemkleur kun je instellen in HSL. Hierbij is het relevant om het contrast hoog te houden in de saturatie en lightness ivm teksten op knoppen en knoppen op lichte achtergrond.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een kvk-nummer toe te voegen, labels te koppelen aan bedrijven en automatisch delen van onderwerpen te activeren. Ook kun je aangeven wat het standaard filter voor de onderwerpen in de bibliotheek moet zijn (volledig aanbod, bedrijfsaanbod, oZone aanbod of gedeeld aanbod).

Een Administrator kan optioneel worden toegevoegd om meteen de eerste deelnemer toegang te geven om het bedrijf in te richten. Deze deelnemer krijgt direct(binnen enkele minuten) een uitnodiging per e-mail. Wil je dit liever niet, voeg dan de deelnemer later toe via inloggen als bedrijf.

Ook is het hier mogelijk om per bedrijf in te stellen welke filter standaard in de onderwerpenbibliotheek actief staat. De overige opties worden wel getoond en kan een deelnemer ook kiezen als filter. Zodoende kan het gedeelde aanbod primair in beeld komen bij het bezoeken van de bibliotheek. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de aanduiding Bedrijfsaanbod een andere naam te geven. Hierdoor zal de filteroptie in de bibliotheek een andere naam krijgen.

Automatisch delen van onderwerpen

In de instellingen van het bedrijf is het mogelijk om het automatisch delen van onderwerpen met andere bedrijven te activeren. Dit doe je door een bedrijf te selecteren waarmee de content automatisch gedeeld mag worden. Live onderwerpen die in de bedrijfbibliotheek van het bedrijf staan die de onderwerpen deelt worden hierdoor direct toegevoegd aan het ontvangende bedrijf. Hier zit geen tussenkomst van acceptering en goedkeuring in. Elk later nieuw toegevoegd onderwerp komt automatisch ook in de bibliotheek van de ontvanger. Als ontvangend bedrijf heb je alleen toegang tot live onderwerpen. Onderwerpen in 'concept', 'nog goed te keuren' en 'gearchiveerd' zijn niet toegankelijk en zichtbaar. De live onderwerpen komen te staan onder het filter gedeeld aanbod. De type onderwerpen die automatisch deelbaar zijn, zijn e-learning, informatie en LTI-koppeling onderwerpen. Praktijkopdracht en trainingsonderwerpen zijn niet automatisch te delen i.v.m. het toewijzen van praktijkbegeleiders en trainers. Deze kunnen wel handmatig gedeeld worden als het bedrijf in dezelfde bedrijfsgroep zit.

Bedrijfsgroepen

Bedrijven in een bedrijfsgroep mogen onderling onderwerpen met elkaar delen. Bedrijven die standaard onderwerpen aanmaken zijn uitgesloten van bedrijfsgroepen

Een bedrijfsgroep bestaat uit een naam en een groep bedrijven. Vervolgens kunnen deze bedrijven bij een live onderwerp in de instellingen het onderwerp delen met een bedrijf uit deze bedrijfsgroep. Hierna komt het onderwerp bij het andere bedrijf in nog goed te keuren onderwerpen terecht. Het ontvangende bedrijf krijgt een melding en kan vervolgens het onderwerp goedkeuren om het te accepteren of afkeuren om deze niet toe te laten tot de bibliotheek.

Labels

Een label bestaat uit een naam en voorgedefinieerde kleur. Bij het aanmaken van een bedrijf of bij het bewerken kunnen labels worden toegevoegd. Deze bedrijven zijn vervolgens filterbaar op deze labels. Denk aan een label 'adviseur' of een label 'verwerkersovereenkomst'. Labels kunnen worden toegevoegd aan deelnemers met de rol adviseur. Je voegt deze bedrijfslabels toe bij het bewerken van de deelnemer. Adviseurs met labels zien hierdoor in het bedrijvenoverzicht alleen de bedrijven met deze labels. Heb je geen labels als adviseur, dan zie je alle bedrijven.

Exporteren

Bij het exporteren van bedrijven zijn alle velden behalve de labels exporteerbaar. Daarnaast heb je in de export ook de velden Aantal onderwerpen behaald cumulatief en Aantal onderwerpen niet behaald cumulatief. De deelnemer krijgt de export als .csv bestand.