Ga naar hoofdinhoud

Learning Tools Interoperability

Learning Tools Interoperability (LTI) is een standaard ontwikkeld door het IMS Global Learning Consortium. Deze standaard is bedoeld voor het delen van inhoud tussen Learning Management Systems (LMS) zoals oZone. LTI is ontworpen om het verbinden met inhoud eenvoudiger te maken, door de noodzaak om te communiceren met beide systemen en het downloaden en uploaden van bestanden te elimineren. Het is ook ontworpen om uitbreidbare services te bieden, zoals Learning Information Services (LIS), die wordt gebruikt voor het rapporteren van resultaten van lerenden.

Aanbieder

Om onderwerpen uit andere LMS'en in oZone beschikbaar te maken kun je als opleidingscoördinator onder aanbieder, LTI-aanbieders registreren. Als lerende kun je hierdoor onderwerpen van andere platformen rechtstreeks in oZone volgen zonder dat het onderwerp in oZone geschreven hoeft te zijn. Door het delen van resultaten tussen beide LMS'en is bekend of de lerende het onderwerp behaald heeft of niet. Inhoud van Aanbieders kan gekoppeld worden in onderwerpenbeheer als een LTI-onderwerp. Inhoud is gekoppeld op basis van een consumer key, een shared secret, een launch URL en een resource link id.

Afnemer

Heb je als bedrijf je eigen LMS met LTI-ondersteuning, dan kan het de keuze zijn om geen gebruik te maken van oZone als leerplatform voor de deelnemers. Omdat oZone ook zelf als LTI-aanbieder fungeert, kunnen onderwerpen die door oZone en bedrijven in de onderwerpenbibliotheek zijn gezet, ook als LTI-onderwerp worden gebruikt in het eigen bedrijfs LMS. Onderwerpen die door bedrijven zijn geschreven zijn alleen te benaderen via eigen LTI-configuratie en zijn niet toegankelijk voor derden.

Een nieuwe afnemer is aan te maken met LTI versie 1.1 of 1.2 en een bijbehorende naam. Dit resulteert in een consumer key en shared secret per afnemer. Het is mogelijk om meerdere afnemers te registreren binnen het bedrijf. Per afnemer heb je de mogelijkheid om toegang te geven tot het complete aanbod van bedrijfs en oZone onderwerpen of om dit te limiteren.

In de lijst met afnemers kun je elke losse afnemer activeren of deactiveren, daarnaast staat de datum van het aanmaken van de koppeling en de datum van laatste gebruik van de koppeling. Ook zie je hier het totaal aantal deelnemers dat gebruik heeft gemaakt van alle LTI koppelingen.

Versies

De standaard is in 2010 uitgekomen en is verschillende keren geüpdate. De meeste grote LMS'en ondersteunen LTI in meer of mindere mate. Het oZone platform ondersteunt de versies 1.1 en 1.2 van LTI.

LTI instellen

Voor meer informatie over het instellen van LTI, bekijk de How to guides.