Ga naar hoofdinhoud

Mijn voortgang

In mijn voortgang vind je als deelnemer een vergelijkbaar overzicht van toegewezen en op eigen initiatief gevolgde onderwerpen als in de deelnemersrapportage. Het enige grote verschil is dat je hier niet een andere deelnemer kunt selecteren. Voor meer uitleg zie deelnemerrapportage

Certificaten

Bij het behalen van een leerpad of een niveau in een leerpad is het voor een deelnemer mogelijk een certificaat te behalen. Per niveau krijgt de deelnemer een deelcertificaat met daarop alle onderwerpen die behaald zijn voor dit niveau. Bij het behalen van alle niveaus tot het maximaal ingestelde ambitieniveau voor de deelnemer krijgt de deelnemer het leerpadcertificaat. Waarbij de deelcertificaten de onderkleur zilver hebben en het complete leerpad goud.

Op het moment van behalen genereert het systeem een certificaat die te downloaden is als .pdf. Voegt iemand later een onderwerp toe, verwijdert iemand later een onderwerp of wordt het ambitieniveau aangepast, dan heeft dit geen invloed op de al behaalde certificaten. Wel ziet de lerende deze wijzigingen in mijn opleiding.

Externe certificaten

Externe certificaten zijn te koppelen aan contentblokken in onderwerpen. Dit doet de opleidingscoördinator in het deelnemersoverzicht bij het certificaat icoon bij de acties van een deelnemer. De deelnemer ziet deze vervolgens in mijn voortgang terug. Naast het onderwerp en contentblok heeft een certificaat een bestand, een naam en een behaald op datum. Deze datum heeft verder geen consequenties voor de rest van het platform, maar geeft alleen een verduidelijkt beeld voor de deelnemer.

Door het toevoegen van externe certificaten kunnen bijvoorbeeld certificaten van trainingen buiten oZone gekoppeld worden waardoor er een compleet beeld van het leerpad ontstaat.