Ga naar hoofdinhoud

Statistieken

De statistiekpagina's zijn opgedeeld in twee statistieksoorten, namelijk de (bedrijfs)statistieken en de platformstatistieken. Beiden geven een vrijwel identiek overzicht met dezelfde informatie, alleen over een andere scope.

Statistieken en Platformstatistieken

In dit overzicht zie je het verloop van gebruikers en onderwerpen over de complete periode van activiteiten.

In de gebruikersgrafiek staan het aantal accounts van het bedrijf of het platform, met daarnaast de actieve gebruikers en actieve accounts cumulatief.

In de onderwerpengrafiek staan de onderwerpen op basis van status, met daarbij de gestarte onderwerpen, behaalde onderwerpen en niet behaalde onderwerpen per bedrijf of voor alle bedrijven.

Ook vind je op deze pagina de tabel met het complete overzicht met cijfers vanaf het eerste moment van activiteit. Deze is gesorteerd op nieuwste datum met daarbij als laatste de huidige cijfers van de vorige maand tot nu. Je ziet ook het totaal aantal accounts, de gebruikers die in deze maand actief zijn geweest in het platform en het aantal actieve accounts cumulatief waarbij we tonen hoeveel van het aantal accounts ooit hebben ingelogd. Ook zie je hier de gestarte, behaalde en niet behaalde onderwerpen terug. Dit geeft weer hoeveel unieke onderwerpen er die maand zijn gestart, behaald en niet behaald. Als een deelnemer in deze maand het onderwerp start en behaald dan staat het bij beide velden. Maar dit kan ook maandoverschrijdend zijn en dus over meerdere verschillende onderwerpen gaan.

Onderwerpen en Platformonderwerpen

In dit overzicht zie je alle onderwerpen die in de bibliotheek voorkomen van je huidige bedrijfsomgeving of alle onderwerpen van alle bedrijven in het platformonderwerpen overzicht. Per onderwerp zie je naast de naam ook de eigenaar (bedrijfsnaam), het aantal deelnames, het aantal op eigen initiatief gestarte deelnames en de huidige status van gestarte, niet gestarte (gekoppeld via leerpad), behaalde en niet behaalde deelnames.