Ga naar hoofdinhoud

Onderwerpenrapportage

De onderwerpenrapportage geeft je inzicht in de status van het onderwerp voor meerdere deelnemers tegelijk. In deze rapportages kun je kiezen om per leerpad of voor een totaaloverzicht van alle leerpaden de status te bekijken. Daarnaast kun je nog in de polluitslagen het segment bekijken per optie.

Per onderwerp

Als je per onderwerp een rapportage wilt bekijken kun je hier de keuze maken uit toegewezen onderwerpen, of onderwerpen gevolgd op eigen initiatief. Onderwerpen die zijn toegewezen, zijn onderwerpen die in een leerpad zitten waaraan de deelnemer is gekoppeld. Onderwerpen die op eigen initiatief zijn gevolgd, zijn door de deelnemer zelf in via de onderwerpenbibliotheek gestart. Daarnaast kun je nog verder filteren op deelnemer of op team om zo een specifiekere lijst te zien.

Standaard zie je in de lijst van te kiezen onderwerpen niet de gearchiveerde onderwerpen staan. Wil je wel een van deze onderwerpen zien, dan kies je bovenaan voor de knop Inclusief gearchiveerde onderwerpen.

In de lijst zie je alle deelnemers die een status hebben op het onderwerp met daarbij welke versie ze van het onderwerp aan het doen zijn. Is de deelnemer minimaal gestart dan staat daarbij de starttijd, eindtijd en het behaalde resultaat.

Exporteren

Exporteren van deze rapportage doe je met de actieve filters. De geëxporteerde data wordt gedownload als een .csv bestand. In deze export zie je de naam van het onderwerp, met daarbij de deelnemers met versie van het onderwerp die de deelnemer heeft gemaakt, de start-, eindtijd en status.

Toetsresultaten

Is je onderwerp van het type e-learning, dan sluit de lerende het onderwerp af met een eindtoets. Hierbij zijn de resultaten in te zien voor alle vragen. Daarbij zie je per vraag hoeveel procent van de deelnemers de vraag goed of fout beantwoord hebben. Daarnaast zie je een totaaloverzicht met aantal pogingen en deelnemers die het in de 1e of later poging wel of niet hebben behaald. De resultaten die je hier te zien krijgt zijn de resultaten van alle deelnemers op dit onderwerp. Dit kunnen ook resultaten zijn van deelnemers buiten je bedrijf in het geval van een openbaar oZone onderwerp of bij een gedeeld onderwerp in een bedrijfsgroep. Deze kun je vinden door op de blauwe toetsresultaten knop te klikken.

Toetsresultaten exporteren

Via het bovenstaande toetsresultaten overzicht kun je ook een export maken van de behaalde resultaten. Je krijgt in deze export alleen de resultaten van je eigen deelnemers te zien in je bedrijf en niet van andere deelnemers. In deze export zie je per regel de naam van het onderwerp, de naam van het contentblok(de toets), het emailadres, naam en teams van de deelnemer met zijn/haar start en eindtijd. Ook zie je de behaalde status op het onderwerp, het behaalde cijfer en het aantal pogingen. Tot slot laten we zien wat het percentage goed beantwoorde vragen was in de toets en per vraag laten we zien of de deelnemer deze heeft gekregen en goed of fout heeft beantwoord. Omdat toetsen uit veel verschillende vragen kunnen bestaan en bij de instellingen van een vraag in te stellen is dat een deelnemer niet alle vragen hoeft te krijgen zie je in de export dus verschillende vragen bij deelnemers met een lege cel. Deze vraag hebben de deelnemers dus niet gekregen in de laatste poging van de toets.

notitie

Bij onderwerpen is in te stellen dat een deelnemer de toets mag herkansen bij een al eerder behaalde poging, hierdoor kan de deelnemer het cijfer verbeteren. In de export laten we alleen de laatste poging zien op het onderwerp, waarbij het dus deze extra poging kan zijn die wel of niet beter uitpakt voor de lerende. In het geval van het minder goed uitvallen van de poging blijf de status van het onderwerp wel staan op behaald.

notitie

Een deelnemer kan dubbel in de export staan. Dit komt omdat een deelnemer dan meerdere deelnames op het onderwerp heeft. Heeft een deelnemer meerdere pogingen gedaan, dan staat alleen de laatste poging in de export. Het verschil tussen deelnames en pogingen is dat een deelname kan verlopen waardoor een deelnemer deze overnieuw dient te maken. Elke deelnemer doet op een onderwerp minimaal één deelname, in deze deelname zijn er één of meerdere pogingen nodig om deze succesvol af te ronden. Zodra een onderwerp verloopt omdat dit bijvoorbeeld een jaarlijks herhalende toets is, dan heeft de deelnemer per jaar een nieuwe deelname.

Totaaloverzicht

Bij het totaaloverzicht heb je de mogelijkheid om te filteren op een of meerdere teams, een of meerdere leerpaden of een of meerdere onderwerpen. Hierdoor kun je een specifieker overzicht krijgen van de beschikbare kennis binnen je bedrijf.

Omdat sommige onderwerpen een maximale geldigheid hebben, kan het zijn dat deze onderwerpen verlopen. Hierdoor kan iemand de kennis wel bezitten maar is deze misschien niet meer up to date. Daarvoor zit er de knop Alleen behaald en nog geldig bovenaan de tabel. Vervolgens krijg je alleen nog maar de deelnemers te zien die de kennis nog up to date hebben.

In de tabel zelf zie je een overzicht van alle deelnemers en alle onderwerpen. Per deelnemer is er met een kleur aangegeven wat de huidige status is. Is de geldigheid of deadline (bijna) verstreken, dan zie je dit middels de bijbehorende kleur en datum.

Exporteren

Exporteren van deze rapportage doe je met de actieve filters. De geëxporteerde data wordt gedownload in een .csv bestand. In deze export zie je de naam van het onderwerp, het onderwerptype, de eventuele verloopdatum, de naam van de deelnemer en het team waarin de deelnemer zit. Ook zie je per onderwerp de status, het cijfer, start- en eindtijd, deelname behalen voor (mits van toepassing) en deelname vervalt vanaf (mits van toepassing).

Polluitslagen

In het polluitslagen overzicht kun je bekijken wat het resultaat is van je poll. Hier kun je per onderwerp filteren om zo de juiste poll te vinden. Je ziet hier de naam van het onderwerp met daarbij een of meerdere contentblokken waarin een poll voorkomt. Vervolgens zie je alle pollvragen in een eigen tabel met het aantal stemmen en bijbehorende segment. Naast de tabel zie je een taartdiagram om het segment snel duidelijk te maken.