Ga naar hoofdinhoud

Deelnemersrapportage

De deelnemerrapportage bestaat uit twee soortgelijke rapportages, namelijk de toegewezen en gevolgd op eigen initiatief onderwerpen. Beide rapportages zijn te filteren op deelnemer en daarbij eventueel een onderwerp en/of een leerpad.

Een deelnemer kan zowel in toegewezen als gevolgd op eigen initiatief een deelname hebben op een onderwerp. Dit komt doordat het onderwerp gestart is vanuit de bibliotheek voordat de deelnemer het onderwerp verplicht heeft moeten doen via een leerpad.

Selecteer je voor de deelnemer geen onderwerp dan zie je alle onderwerpen die de lerende heeft gedaan met daarbij per onderwerp de naam, versie van het schrijven van het onderwerp, de start- en eindtijd en het resultaat van het onderwerp.

Onderwerpen zijn open te klappen om de specifieke gegevens van de contentblokken te laten zien. Bij een training, eindtoets of praktijkopdracht kun je van de deelnemer ook het resultaat in detail bekijken, met daarbij de ingevulde vraag resultaten, opmerkingen van de persoon die het heeft nagekeken en een lijst van alle pogingen en deelnames.