Ga naar hoofdinhoud

Bibliotheek

Als deelnemer in oZone heb je de mogelijkheid om zelf vrij te leren. Via de navigatie kan de deelnemer de bibliotheek vinden. Deze is gevuld met onderwerpen van zowel oZone als van het eigen bedrijf waar de deelnemer onderdeel van is. Lerenden hebben standaard geen toegang tot onderwerpen van andere bedrijven in oZone. In de bibliotheek worden ook oZone leerpaden aangeboden aan de deelnemer. Deze leerpaden zijn vrij te volgen.

Onderwerptegels

De bibliotheek bestaat uit een lijst met onderwerptegels. Deze tegels hebben een kleur die correspondeert aan de status die de deelnemer heeft in het onderwerp. De tegelkleur is standaard grijs, een lerende is het onderwerp nog niet gestart en heeft niet verder geklikt dan de inhoudsopgave van het onderwerp. Zodra de tegel blauw is heeft de deelnemer een deelname aangemaakt op het onderwerp en is dus gestart. Dit is gedaan door in de inhoudsopgave te klikken op Start met dit onderwerp. Daarnaast kan een tegel groen en rood worden. Is de tegel groen, dan zijn alle toetsonderdelen in het onderwerp minimaal voldoende afgesloten. Is het de deelnemer niet gelukt dit succesvol af te ronden dan kleurt de tegel rood.

Naast deze basiskleuren kan een tegel ook geel of oranje kleuren. Dit komt doordat het onderwerp dan een speciale instelling heeft op basis van een datum. Het kan zijn dat de geldigheid verlopen is of dat een deadline verstreken is. Bij beide soorten is het zo dat als deze datum bijna verlopen of verstreken is, de tegel eerst geel wordt. Bij het daadwerkelijk verlopen of verstrijken wordt het onderwerp dus oranje van kleur.

Onderwerpen kunnen met het hartje op de tegel worden toegevoegd aan de favorieten, te vinden in de filters. Op de tegel is een tijdsindicatie te vinden die aangeeft wat de gemiddelde leertijd voor een onderwerp is. Verder zit er nog een informatieknop die de deelnemer meer informatie geeft over de taal, status, auteur en het aantal onderdelen.

Type onderwerpen

De bibliotheek is een verzameling van vele verschillende type onderwerpen, met allemaal een ander doel en een andere manier van het afronden. Dit zijn de onderwerptypes:

  • E-learning (heeft als afronding een eindtoets)
  • Opdracht (heeft als afronding een opdracht die beoordeeld dient te worden door een begeleider)
  • Training (heeft als afronding een training die beoordeeld dient te worden door een trainer)
  • Informatie (heeft als afronding een deelnamebevestiging)
  • Extern aanbod (zijn onderwerpen uit andere platformen)
  • Algemeen (is een onderwerptype die bestaat uit een combinatie van e-learning, opdracht en training. Dit type wordt uitgefaseerd)

Op de onderwerptegel is per type een herkenbaar icoon te zien.

Filteren zoeken en sorteren

In de bibliotheek is het mogelijk om onderwerpen te filteren op aanbod van bedrijf, oZone, gedeeld of favorieten. Ook kun je filteren op bovenstaande onderwerptypes, categorieën die aan onderwerpen zijn gekoppeld, talen waarin ze geschreven zijn en de status die je als deelnemer hebt op het onderwerp.

Bij het filteren op categorieën zie je standaard alleen de hoofdcategorieën. Door onderaan de lijst op de knop te klikken zie je vervolgens ook alle onderliggende subcategorieën. Wanneer je als deelnemer een hoofdcategorie selecteert, dan zie je ook alle onderwerpen die aan een subcategorie gekoppeld zijn.

Naast filteren kun je onderwerpen ook zoeken op titel, omschrijving of op tags van het onderwerp.

De onderwerptegels zijn standaard gesorteerd van nieuw naar oud. Maar kunnen ook gesorteerd worden van A tot Z, laatst gewijzigd en best beoordeeld.

Gedeelde onderwerpen

Bedrijven die in bedrijfsgroepen zitten kunnen onderwerpen met elkaar delen. De deelnemer ziet deze vervolgens in de bibliotheek en kan ze bij het aanbod vinden onder "Gedeeld aanbod".

Weergave bibliotheek

Het is voor de deelnemer mogelijk om te kiezen op welke manier de tegels weergegeven worden. Standaard ziet de deelnemer de tegels in weergave met 3 tegels naast elkaar (desktop). Maar de tegels kunnen ook in een lijstweergave getoond worden.

Dashboard

Nadat de lerende aan een onderwerp heeft deelgenomen, is dit onderwerp terug te vinden in het dashboard. Het onderwerp verdwijnt van het dashboard nadat de lerende voor 30 dagen geen activiteit bij dat onderwerp heeft. Als de lerende vervolgens weer bezig gaat met dat onderwerp, dan is deze ook weer zichtbaar in het dashboard.