Ga naar hoofdinhoud

Leerpadrapportage

Bij de leerpadrapportages kun je direct een overzicht krijgen in de voortgang van de leerpaden waar jouw deelnemers mee bezig zijn. Je hebt hier twee mogelijkheden om de leerpaden te bekijken. Een detailweergave per leerpad of een totaaloverzicht van alle leerpaden.

Per leerpad

Als je per leerpad naar de rapportage kijkt, moet je daar eerst de juiste filters instellen. Gaat het om toegewezen leerpaden (bedrijfsleerpaden), leerpaden op eigen initiatief (oZone leerpaden) of wil je de complete lijst zien om tussen alle onderwerpen te filteren.

Vervolgens kies je het onderwerp waarvan je de weergave wilt zien, waarbij je nog kunt uitvergroten op een team of losse deelnemer.

In de tabel zie je een overzicht van de deelnemers met bijbehorend ambitieniveau. Deze kun je bewerken per deelnemer in het deelnemersoverzicht. Ook zie je alle leerpadniveaus met daarin de gekoppelde onderwerpen met bijbehorende status per deelnemer.

De volgende statussen zijn zichtbaar in de tabel per onderwerp met bijbehorende kleuren:

  • Niet gestart
  • Gestart
  • Behaald
  • Niet behaald
  • Bijna verstreken
  • Verstreken

Exporteren

In de leerpadrapportage kun je na het filteren de resultaten exporteren in een .csv bestand. Hier krijg je een overzicht per deelnemer met naam, leerpad laatst behaalde cijfer, ambitieniveau en daarbij de onderwerpen per niveau en de bijbehorende status.

Totaaloverzicht

Het leerpadrapportage totaaloverzicht laat je filteren tussen een overzicht van toegewezen, eigen initiatief of volledig overzicht van onderwerpen. Daarnaast kun je per team of per deelnemer een overzicht creëren.

Het totaaloverzicht geeft een minder gedetailleerd beeld van de status in het leerpad, maar geeft meer het overzicht op basis van niveau. Je ziet per deelnemer of ze wel of niet zijn toegewezen aan een niveau in het leerpad, met daarbij de status of ze wel of niet gestart zijn en of ze het niveau wel of niet hebben behaald.

Exporteren

In het leerpadrapportage totaaloverzicht kun je na het filteren de resultaten exporteren als .csv. Hier krijg je een overzicht per deelnemer met naam, naam van de leerpaden, laatst behaalde cijfer in per leerpad, huidig leerpadniveau en de status op het leerpad waarbij de deelnemer niet gestart, gestart, niet behaald of behaald kan hebben.