Ga naar hoofdinhoud

oZone als aanbieder (Tool Provider)

Het kan zijn dat je onderwerpen van oZone wil gaan gebruiken bij een ander LMS. Dit andere LMS dient LTI versie 1.1 of versie 1.2 te gebruiken. Op deze pagina wordt het configureren hiervan in het algemeen uitgelegd. Om een goed beeld te krijgen van het configureren kan je een van de hieronder beschreven "how to guides" gebruiken:

Voordat er content vanuit oZone beschikbaar is bij een ander LMS, moet er eerst configuratie waardes worden gedeeld. Deze waardes kunnen aangemaakt worden door de opleidingscoördinator. Hiervoor kun je binnen oZone gaan naar beheer > instellingen > LTI waar je een nieuwe afnemer kunt registreren. Het gaat hierbij om de volgende drie waardes:

Daarnaast kan het voorkomen dat een LMS om extra waardes vraagt.

URL voor launch request

Dit is een speciale LTI-link naar het oZone onderwerp.

tip

In sommige LMS'en dient deze waarde gebruikt te worden bij het configuratieveld met de naam:

 • Tool-URL,
 • Veilige tool-URL,
 • Domein,
 • Launch URL,
 • Message URL

Consumer Key

Dit is een publieke sleutel, welke gebruikt wordt om een LTI-koppeling te maken.

tip

In sommige LMS'en dient deze waarde gebruikt te worden bij het configuratieveld met de naam:

 • Consumentensleutel,
 • Sleutel van klant,
 • Consumer key

Shared Secret

Dit is een geheime sleutel, welke gebruikt wordt om een LTI-koppeling te maken.

tip

In sommige LMS'en dient deze waarde gebruikt te worden bij het configuratie veld met de naam:

 • Gedeeld geheim,
 • LTI-Geheim,
 • Shared secret

Extra waardes

Daarnaast kan het zijn dat bij de LTI-configuratie van het andere LMS extra waardes ingevuld moeten worden. Hieronder hebben we een kleine opsomming van waardes die mogelijk ingevuld kunnen worden.

Naam extra waarde (komma gescheiden)Waarde
LTI-Versie, LTI-versionLTI-1p0
LTI-Type Bericht, Message typebasic-lti-launch-request
LTI-Oauth Versie1.0

Als er nog andere waardes ingevuld moeten worden, welke niet in bovenstaand tabel voorkomen, dan kan er contact worden opgenomen met de oZone adviseurs.