Ga naar hoofdinhoud

Profiel bewerken

Een deelnemer kan in zijn/haar profiel de account gegevens bewerken. Basisgegevens als:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Opleidingsniveau (optioneel en alleen zichtbaar in de rapportages)
 • Voorkeurstaal waarin het platform voor de deelnemer te gebruiken is
  • Nederlands
  • Engels
  • Chinees (vereenvoudigd)
  • Frans
  • Duits
  • Spaans
  • Pools
  • Russisch
 • Profielafbeelding

E-mailadres

Bij het wijzigen van het e-mailadres krijgt de deelnemer eerst op het oude e-mailadres een mail waarin de wijziging bevestigd dient te worden.

Meldingen

Daarnaast heeft de lerende altijd zelf controle over de melding(in het platform) en e-mail voorkeuren. Deze kunnen per type melding aan of uit worden gezet.

Wachtwoord

Ook kan de deelnemer het wachtwoord hier wijzigen door het oude wachtwoord en het nieuwe wachtwoord in te vullen. Kan de deelnemer niet meer inloggen, kijk dan bij wachtwoord vergeten.

Verplaatscode

Als deelnemer zit je binnen oZone in een bedrijf of in de oZone open e-learning. Omdat je met dit account resultaten hebt behaald die je mee wilt nemen naar een nieuwe werkgever kun je een verplaatscode aanvragen. Met deze verplaatscode kan de opleidingscoördinator van je nieuwe bedrijf je account verplaatsen. Om deze code aan te maken ga je naar je profiel waar je bij het kopje Verplaatscode aanvragen de code kunt aanmaken. De code die je aanmaakt is vervolgens een week geldig waarna je een nieuwe code moet aanvragen.

Je kunt alleen een verplaatscode aanvragen met de rol lerende. Iedere andere extra rol voegt verantwoordelijkheden toe aan je account die eventueel overgedragen dienen te worden. Om deze rollen over te dragen moet een opleidingscoördinator de rollen in je account aanpassen tot alleen een lerende. Ook als je teamleider bent dient dit overgedragen te worden aan een andere gebruiker.

Om problemen met inloggen te voorkomen door het niet meer toegang hebben tot een bedrijfs e-mailadres is het raadzaam om voor het verplaatsen je e-mailadres te veranderen naar een privé e-mailadres.

notitie

Deelnemers kunnen alleen zelf de verplaatscode aanvragen. Een opleidingscoördinator of teamleider mag dit niet voor een deelnemer aanvragen.