Ga naar hoofdinhoud

Onderwerpenbeheer

Als auteur en opleidingscoördinator heb je toegang tot onderwerpenbeheer. Hierin zijn alle onderwerpen te vinden van zowel het bedrijf als die van oZone. Alle onderwerpen zijn verdeeld onder de verschillende tabs (concept, nog goed te keuren, live aanbod en gearchiveerd) en hebben een bijbehorende status.

Als auteur heb je de mogelijkheid om onderwerpen aan te maken en te schrijven. Deze kunnen door een opleidingscoördinator worden nagekeken en goed- of afgekeurd worden.

Filteren zoeken en sorteren

Op de onderwerpen beheerpagina is het mogelijk om onderwerpen te filteren op aanbod van bedrijf, oZone, gedeeld en favorieten. Ook kun je de onderwerpen filteren op type, categorieën die aan onderwerpen zijn gekoppeld en de talen waarin ze geschreven zijn.

Bij het filteren op categorieën zie je standaard alleen de hoofdcategorieën. Door onderaan de lijst op de knop te klikken zie je vervolgens ook alle onderliggende subcategorieën. Wanneer je als auteur/opleidingscoördinator een hoofdcategorie selecteert, dan zie je ook alle onderwerpen die aan een subcategorie gekoppeld zijn.

Naast filteren kun je onderwerpen ook zoeken op titel, omschrijving van het onderwerp of op tags die aan het onderwerp zijn gekoppeld.

De onderwerpen zijn standaard gesorteerd van A tot Z, maar kunnen ook gesorteerd worden op nieuwste of laatst gewijzigd.

Onderwerpen beheer flow

Als een auteur een onderwerp aanmaakt, komt het onderwerp automatisch in concept te staan. Hier blijft het onderwerp staan totdat het onderwerp compleet is en de auteur het onderwerp aanbiedt ter goedkeuring. De opleidingscoördinatoren krijgen een melding dat het onderwerp ter goedkeuring is aangeboden en kunnen in de preview het onderwerp nakijken. Ze kunnen hier het onderwerp goed- of afkeuren. Bij goedkeuring komt het onderwerp in Live aanbod te staan. Bij afkeuring komt het onderwerp weer in concept terecht en de auteur krijgt hier een melding van. De opleidingscoördinator kan bij het afkeuren een opmerking achterlaten die de auteur kan lezen.

Moet er iets veranderd worden in het onderwerp dan kan de auteur een nieuw concept maken van het live onderwerp. Door te klikken op de tegel krijgt de auteur een melding te zien voor het aanmaken van een concept. Een conceptversie van een onderwerp heeft geen invloed op de inhoud in het live onderwerp totdat deze goedgekeurd wordt. Na het goedkeuren wordt de al bestaande inhoud in het onderwerp door de nieuwe inhoud vervangen.

Instellingen veranderen

De instellingen van een onderwerp kunnen gewijzigd worden in een live onderwerp en in een concept onderwerp. Door op de knop instellingen te klikken in een live onderwerp en de instellingen aan te passen zullen direct na het opslaan de nieuwe instellingen doorgevoerd zijn. Zijn deze instellingen pas van toepassing nadat het nieuwe concept live gaat, dan moeten de instellingen van het onderwerp in het tabje concept worden aangepast.

Onderwerpen verwijderen

Op de tegel van het onderwerp zit een verwijder knop. Deze knop heeft twee verschillende functies. Bij concepten in de tab concept en in de tab nog goed te keuren verwijder je het onderwerp definitief. Gaat het hierbij om een concept van een onderwerp die al live staat, dan verwijder je alleen het concept en niet het live onderwerp.

Live onderwerpen zijn echter niet direct te verwijderen. Omdat deelnemers op live onderwerpen resultaten kunnen behalen verplaatsen we bij het verwijderen van dit onderwerp, het onderwerp naar gearchiveerd. Hierdoor kunnen deelnemers het onderwerp niet meer in de bibliotheek of in leerpaden vinden, maar zijn de resultaten die deelnemers al behaald hebben niet verloren. De resultaten hiervan zijn nog in de rapportages te vinden. Is het echter niet meer nodig dat deze resultaten bewaard blijven, dan kan in het archief uiteindelijk het onderwerp definitief verwijderd worden. Hierna zijn alle behaalde resultaten bij de lerenden ook verdwenen.

notitie

Zodra een live onderwerp gearchiveerd wordt, maar nog een concept heeft, zal het concept blijven bestaan. Na het goedkeuren van dit concept zal het gearchiveerde onderwerp weer live worden gezet met de concept aanpassingen.

Gearchiveerde onderwerpen

Onderwerpen die in het archief staan, zijn voor deelnemers niet in de bibliotheek te vinden. Resultaten hiervan zijn nog wel beschikbaar in de rapportages. Onderwerpen in het archief kunnen eruit gehaald worden door een concept te maken of het onderwerp te dupliceren. Bij het dupliceren worden de resultaten voor deelnemers niet meegenomen.

tip

In een scenario waarin het onderwerp per direct niet meer beschikbaar moet zijn voor deelnemers, omdat de inhoud niet meer klopt, kan het onderwerp gearchiveerd worden. Door van een gearchiveerd onderwerp weer een concept aan te maken, kan de verbeterde versie geschreven worden en weer live worden gezet. Zodra het onderwerp weer live staat, hebben de deelnemers die dit onderwerp behaald hebben dit resultaat nog op het onderwerp en hoeven ze het niet opnieuw te maken.

Preview

Onder andere vanuit onderwerpenbeheer is het mogelijk om voor de auteur en de opleidingscoördinator een preview van een onderwerp te bekijken. Een preview van het onderwerp geeft de deelnemer de mogelijkheid eerst alles door te lezen en te doorlopen zoals een lerende het uiteindelijk te zien krijgt. Resultaten van een preview worden niet opgeslagen en toetsen zijn hierin oneindig in alle varianten te proberen.

Dupliceren

Om verschillende reden kan een onderwerp een duplicaat nodig hebben. Bijvoorbeeld als onderwerpen veel op elkaar lijken maar specifieke afwijkingen hebben of onderwerpen die in een andere taal geschreven moeten worden. Door te dupliceren maak je een exacte kopie van de inhoud van het onderwerp, waarna je vrij bent om de inhoud zo aan te passen als nodig. Bij het dupliceren worden de resultaten voor deelnemers niet meegenomen. Na het live zetten van dit onderwerp zal het geen effect hebben op het al bestaande originele onderwerp.