Ga naar hoofdinhoud

Leerpaden

Als opleidingscoördinator of teambeheerders kun je leerpaden maken. Er zijn twee types leerpaden binnen het platform. Oneindige leerpaden die bestaan uit 1 niveau en eindige leerpaden die bestaan uit ambitieniveaus en onderwerpen, waarbij een leerpad maximaal 4 ambitieniveaus kan hebben. Een teamleider kan alleen deelnemers koppelen en ontkoppelen aan bestaande bedrijfsleerpaden.

Filteren zoeken en sorteren

Op de leerpaden beheerpagina is het mogelijk om leerpaden te filteren op aanbod van bedrijf en oZone. Ook kun je de leerpaden filteren op leerpadcategorieën die aan leerpaden zijn gekoppeld. Bij het filteren op categorieën zie je standaard alleen de bedrijfsleerpaden omdat deze leerpaden alleen gekoppeld kunnen worden aan deelnemers. Zie Publieke leerpaden.

Naast filteren kun je leerpaden ook zoeken op titel, of de titel van een onderwerp die in het leerpad is gekoppeld.

Leerpad aanmaken/Instellingen veranderen

Bij het aanmaken van een nieuw leerpad kom je eerst bij de leerpadtype keuze terecht. Je kunt kiezen voor oneindige en eindige leerpaden. Na deze keuze kom je bij de standaardinstellingen van het leerpad. Hier voeg je de titel, omschrijving en leerpadcategorieën toe. De instellingen van een leerpad kunnen ieder moment gewijzigd worden.

Eindig leerpad

Een eindig leerpad heeft minimaal 1 en maximaal 4 ambitieniveaus die een eigen naam per ambitieniveau kunnen hebben. Deelnemers kunnen worden toegewezen tot hun eigen ambitieniveau.

Zodra een leerpad in aangemaakt kunnen per ambitieniveau onderwerpen worden toegevoegd. Onderwerpen kunnen één keer voorkomen per ambitieniveau, maar wel in elk ambitieniveau terugkomen. Per onderwerp is in te stellen of dit onderwerp verplicht afgerond moet worden. Hierdoor kan de gebruiker niet verder met het volgende onderwerp in hetzelfde ambitieniveau als de huidige niet afgerond is. Daarnaast kunnen de onderwerpen nog in volgorde worden gewijzigd.

Oneindig leerpad

Een oneindig leerpad bestaat uit 1 niveau die niet af te ronden is. Zijn alle onderwerpen die in het leerpad staan afgerond dan is de deelnemer op dat moment klaar. Ieder op een later moment toegevoegd onderwerp dient gevolgd te worden. Dit leerpad kent geen toewijzing van ambitieniveau's en geen certificaten.

Leerpad kopiëren

Als opleidingscoördinator of teambeheerders kun je ook complete leerpaden dupliceren. Heb je een leerpad waarvan de basis voldoende is voor een nieuw leerpad, dan kun je deze kopiëren. Het nieuwe leerpad is niet gekoppeld aan het oude leerpad en deelnemers worden niet meegenomen. Onderwerpen die een deelnemer eerder heeft afgerond via de bibliotheek of een ander leerpad zullen in het nieuwe leerpad na toewijzen van de deelnemer, meteen op behaald staan. Binnen oZone zijn er ook publieke leerpaden waarbij alleen een deelnemer zelf de mogelijkheid heeft deze op vrijwillige basis te volgen. Als bedrijf kun je deze leerpaden ook kopiëren naar eigen leerpaden aanbod. Hierdoor kun je per niveau extra onderwerpen toevoegen en deelnemers aan deze leerpaden koppelen. Echter blijft het originele leerpad voor deelnemers wel zichtbaar in de bibliotheek en kunnen ze deze wel blijven volgen. Ook blijft het originele leerpad onder beheer van oZone en zullen later extra toegevoegde onderwerpen niet automatisch in de kopie komen.

Leerpaden/ambitieniveaus toewijzen

Deelnemers kunnen op twee plekken worden toegewezen aan een leerpad. Dit kan gedaan worden door zowel een opleidingscoördinator, teambeheerders of teamleider. Bij de deelnemer bewerken pagina en bij de leerpad detailweergave kan dit worden aangepast. Bovenaan staat hoeveel lerenden zijn toegewezen aan het leerpad. Hier kan men in één keer meerdere lerenden toevoegen aan een leerpad en het ambitieniveau instellen per lerende.

In dit overzicht kan er ook gefilterd worden op teams en gekoppelde lerenden.

notitie

Het ingestelde ambitieniveau geeft de lerende niet automatisch toegang tot alle onderwerpen in alle niveaus. De medewerker dient eerst het huidige niveau af te ronden voordat de toegang tot de onderwerpen van het volgende niveau wordt verschaft. Tenzij in de instellingen van een leerpad expliciet toegang is gegeven tot alle niveaus.

Certificaten

Als een deelnemer een ambititieniveau of het maximale ambititieniveau van het leerpad afrondt, dan krijgt deze een deelcertificaat of leerpadcertificaat. Per ambititieniveau kan de lerende eenmalig een certificaat behalen, worden er na het behalen onderwerpen toegevoegd dan is het certificaat behaald op de eerste set van onderwerpen. Daarnaast kan een lerende ook eenmalig een certificaat behalen voor het complete leerpad. Dit behaald de lerende tot het maximale ambititieniveau. Wordt het niveau later verhoogd en is het leerpad al compleet afgerond, dan is het certificaat behaald op de eerste set van ambitieniveaus.

Publieke leerpaden

oZone heeft ook publieke leerpaden. Deze publieke leerpaden bestaan uit onderwerpen die onder oZone aanbod vallen.

Publieke leerpaden kunnen niet worden toegewezen aan deelnemers, maar kunnen door deelnemers gevolgd worden op eigen initiatief. Ze krijgen automatisch het hoogste ambititieniveau toegewezen.

Onderwerpen toevoegen/verwijderen

Zodra je onderwerpen gaat toevoegen of verwijderen in een leerpad kan dit impact hebben op deelnemers die al gekoppeld zijn. Een deelnemer die een niveau of leerpad al behaald heeft wordt niet terug gezet naar een voorgaand niveau. De deelnemer ziet het onderwerp wel verschijnen in Mijn opleiding. Daarnaast zijn behaalde certificaten behaald en worden deze niet meer opnieuw uitgegeven.

Een leerpad heeft geen voorkeurstaal en kan dus ook bestaan uit een mix van onderwerpen met verschillende talen.

tip

Bij het verwijderen van een onderwerp, of het laatste onderwerp uit een niveau kan een deelnemer automatisch worden doorgezet naar een volgend niveau. Zorg hierbij altijd dat je eerst de nieuwe onderwerpen toevoegt voordat je een oude verwijdert.