Ga naar hoofdinhoud

Onderwerp instellingen

De instellingen van een onderwerp kunnen op twee plekken aangepast worden. Dit kan op de beheerpagina of op de tegel van het onderwerp bij het bewerken van de content van het onderwerp. De opties die je kunt instellen zijn afhankelijk van het type onderwerpen en de status die het onderwerp heeft. Zo heeft een nieuw concept onderwerp minder opties om in te stellen dan een live onderwerp of concept van een live onderwerp.

Standaard velden

Een onderwerp verwacht standaard een titel, beschrijving, achtergrondafbeelding voor de tegel, de taal waarin het onderwerp geschreven wordt, categorieën om op te filteren en tags om op te zoeken.

Onderwerptype wijzigen

Zie Onderwerptype instellingen

Type specifieke instellingen

Per onderwerptype heb je specifieke instellingen.

Eindtoets

Een eindtoets heeft de mogelijkheid om het slagingspercentage in te stellen. Dit is standaard 55%, wat neerkomt op een 5,5. Maak je dit bijvoorbeeld 80%, dan moeten deelnemers 80% goed hebben om een 5,5 te behalen.

Naast het slagingspercentage heb je nog de mogelijkheid om de lerende de toets vaker te laten doen, ook als deze al behaald is. Hierbij blijft het hoogst behaalde cijfer geldig. Ook kun je instellen hoe vaak een toets herkanst mag worden als deze niet bij de eerste poging behaald is.

Een eindtoets bestaat standaard uit alle vragen in willekeurige volgorde. je hebt ook de keuze om minder vragen in de toets weer te geven. Dan pakt het systeem willekeurig het ingestelde aantal uit de lijst met vragen. Hierbij kun je ook nog een aantal vragen verplicht in de toets terug laten komen. Anders dan dat kun je er ook voor kiezen om de vragen in vaste volgorde te tonen. Dan krijgt de deelnemer alle vragen te zien.

Antwoorden laten we wel in volgorde van aanmaken zien. Wil je dit liever niet dan kun je ervoor kiezen om deze in willekeurige volgorde te tonen.

Opdracht

Bij een opdracht onderwerp kun je als extra veld de praktijkbegeleider instellen. Dit is minimaal 1 praktijkbegeleider maar kunnen er ook meerdere zijn. De praktijkbegeleider krijgt vervolgens de mogelijkheid om (praktijk)opdrachten van deelnemers na te kijken. Deze bestaan uit open vragen of documenten die een deelnemer instuurt.

Training

Bij een trainingsonderwerp kun je als extra veld de trainer instellen. Dit is minimaal 1 trainer maar kunnen er ook meerdere zijn. De trainer krijgt vervolgens de mogelijkheid om trainingen van deelnemers af te tekenen.

LTI

Bij een LTI-onderwerp stel je het externe platform, de launch URL en de totale duur in om het onderwerp compleet te maken. Hierna kun je meteen het onderwerp aanbieden ter goedkeuring.

Geavanceerde instellingen

Onder de geavanceerde instellingen kan een onderwerp gedeeld worden met een ander bedrijf uit een bedrijfsgroep of met oZone. Deel je dit met een ander bedrijf dan zal het onderwerp bij hen worden aangeboden ter goedkeuring, en zullen de wijzigingen altijd onder beheer van de eigenaar blijven. Deel je het onderwerp echter met oZone, dan krijgt oZone een kopie van het onderwerp waarbij zij de content eerst nog aan kunnen passen. Hierna zal het onderwerp aangeboden worden aan alle bedrijven via oZone aanbod. Wijzigingen door het bedrijf zullen hierna geen effect hebben op het publieke onderwerp. Er kan onder geavanceerde instellingen ook het ontwikkeld door veld gevuld worden. Deze overschrijft hiermee de auteur van het onderwerp.

Onderwerpen kunnen ook onzichtbaar gemaakt worden in de bibliotheek. Hierdoor kan de lerende het onderwerp niet vinden in de bibliotheek, maar alleen doordat deze toegevoegd is aan een leerpad of als de url bekend is.

Onderwerp verloopstatus

Er zijn drie type verloopinstellingen. De geldigheidsduur deelname in jaren, Einddatum onderwerp en Looptijd deelname. Er kan alleen een combinatie gemaakt worden tussen geldigheidsduur en einddatum of geldigheidsduur en looptijd. Deze types worden aan de lerende weergegeven op het dashboard zodra een onderwerp bijna verloopt of verlopen is.

Screenshot onderwerp verloopstatus

Voorbeelden hoe deze ingezet kunnen worden staan hieronder:

Geldigheidsduur deelname in jaren

Bijvoorbeeld voor een certificaat die jaarlijks behaald dient te worden. Drie maanden voor de verloopdatum krijgt de lerende een visuele indicatie dat het onderwerp opnieuw gevolgd dient te worden. Bij het opnieuw volgen en behalen is deze het ingevulde aantal jaar weer geldig.

Einddatum onderwerp

Bijvoorbeeld voor een onderwerp waar een belangrijke wijziging in staat die voor 1 januari door iedereen moet zijn gevolgd. Drie maanden voor de einddatum krijgt de lerende een visuele indicatie. Na de einddatum laten we visueel zien dat het onderwerp is verlopen. De lerende kan in alle gevallen het onderwerp blijven volgen, ook na de einddatum.

Looptijd deelname

Bijvoorbeeld voor een onboarding-onderwerp waarbij de lerende binnen twee maanden na binnenkomst het dient af te ronden. Een maand voor het einde van de looptijd krijgt de lerende een visuele indicatie. Na de einddatum laten we visueel zien dat het onderwerp is verlopen. De lerende kan alle gevallen het onderwerp blijven volgen, ook na het verstrijken van de looptijd.

Instellingen overschrijven

Staat er een onderwerp in de oZone bibliotheek, dan kun je daarvoor de instellingen voor jouw bedrijf veranderen. Je overschrijft de standaard instellingen en neemt vanaf dat moment de instellingen over. Zo zou je de titel of categorieën aan kunnen passen. Of bij een eindtoets bijvoorbeeld de toetsinstellingen als slagingspercentage of verplichte vragen.